NOVO NA SLOVENSKEM TRGU
Antivibracijske delovne rokavice z GFÔM ®

Podroben opis:

Problematika vibracij in posledično izpostavljenost delavcev negativnim vplivom postaja v mnogih dejavnostih čedalje večji problem, saj najnovejše znanstvene raziskave kažejo na to, da se vibracijski pospeški na številnih vibracijskih orodjih povečujejo in v večini primerov presegajo opozorilne vrednosti, določene z mednarodnimi predpisi.

V dejavnostih, kjer so vibracijska ročna orodja nujno potrebna za opravljanje osnovne dejavnosti oz. del in nalog, kamor v prvi vrsti sodi gozdarska dejavnost, pa so vrednosti vibracijskih pospeškov pri ročnem vibracijskem orodju/opremi bistveno večje od opozorilnih vrednosti in se praktično v večini primerov približujejo mejnim vrednostim. Poleg navedenih dejstev pa je pomemben tudi čas izpostavljenosti delavcev škodljivim vplivom vibracij, ki zaradi povečevanja intenzitete dela hitro narašča.

Pri iskanju rešitev za omejitev oz. varovanje delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam pri delu žal ni veliko realnih možnosti. Ena izmed najboljših, ki ima učinek ves čas neposredne izpostavljenosti vibracijam, je gotovo uporaba ustrezne osebne varovalne opreme - ANTIVIBRACIJSKIH DELOVNIH ROKAVIC Z GFÔM ® za zmanjšanje vibracij, izdelanih v skladu z evropsko direktivo 89/686 in s standardi EN420, EN388 (nivojev 1,1,1,1) ter s standardom EN ISO 10819 za vibracije.

Ker želimo in moramo ravnati odgovorno ter ohraniti svoje zdravje, je varnost je na prvem mestu. Zagotovimo si jo zdaj, ko je dosegljiva!


ZA DODATNE INFORMACIJE POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

PREDSTAVITEV

Smo generalni uvoznik za lovska, delovna, gozdarska oblačila in obutev ter oblačila za pohodništvo in prosti čas. Zastopamo znamki Pinewood, Fitwell, itd...

Želite sodelovati z nami?

POŠLJI SPOROČILO